You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KURUMSAL

Dioki Petrokimya, temellerini 2016 yılında atmış olduğu iki polistiren tesisinin montajını, bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak devreye almıştır. Tamamı yerli sermaye olan Dioki Petrokimya San. A.Ş, çoğunluğu dışa bağımlı olduğumuz petrokimya ürünlerinde, dışa bağımlılığı azaltmak ve ülke gelirine destek olmak amacıyla yatırımlarını tamamlamıştır.

Dioki Petrokimya toplam 60.000 m2 alan üzerine kurulmuş yaklaşık 15.000 m2 kapalı alana sahip tesislerinde Genleşebilir Polistiren, Genel Kullanım Amaçlı Polistiren ve Yüksek Darbe Dayanımlı Polistiren üretimlerini en üstün teknoloji ile gerçekleştirmektedir.

Toplam yıllık 80.000 MT üretim kapasitesiyle, Türkiye’nin en büyük polistiren üreticileri arasında yer almaktadır. Tecrübeli kadrosuyla yalıtım, ambalaj, beyaz eşya, elektronik gibi birçok sektöre yüksek kaliteli ürünleriyle hizmet vermektedir.

ISO 14001:2015 Çevre & ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri

DİOKİ PETROKİMYA SAN. A.Ş. üretim ve yönetim faaliyetlerindeki uygulamalarıyla Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015), İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001:2018) sertifikasını almaya hak kazandı.

 

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DİOKİ PETROKİMYA SAN. A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz ÇİSG Politikası, insana ve içinde yaşadığımız çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Kuruluşumuzun faaliyet gösterdiği her alanda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği birinci önceliğimizdir.

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikamız;

 • Çevre yasalarının ve iş etiğinin gereklerini yerine getirmeyi,
 • Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla oluşan atıkların mümkün olduğunca oluşmamasının sağlanmasını,
 • Geri kazanımı mümkün olan atıkların geri dönüşüm ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasını,
 • Çevre kirliliğine yol açan etkileri azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmayı
 • Güncel teknolojiyi kullanarak, çevreye zarar vermeden atıkların giderilmesini veya geri kazanılmasını sağlamayı,
 • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini sürekli olarak düşürebilmeyi,
 • Güncel teknolojileri kullanarak çalışma ortamını güvenli ve sağlıklı hale getirmeyi,
 • Yapılacak olan işlerin tehlikelerini belirleyerek risk oranını değerlendirmeyi ve bu riskleri yok etmeyi ya da kabul edilebilir seviyeye indirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın beden ve ruh sağlığını en üst seviyede tutmayı ve onlara güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlamayı,
 • Her türlü toplu koruma ve kişisel koruyucu malzemelerinin seçiminde İş Sağlığı ve Güvenliğinin gerektirdiği standartlara uygun malzemeleri temin edeceğimizi,
 • Çalışanlarımızda çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yükselmesini teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevreyi ve insanı koruma ve kollama ilkesini ön planda tutacağımızı,
 • Tedarikçilerimizi, ziyaretçilerimizi, alt yüklenici olarak fabrikamızda çalışacak firmaları ve çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi,
 • Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ve çevremizi korumaya yönelik yürürlükteki yasal mevzuatlara bağlı kalarak üretim ve üretim dışı tüm faaliyetlerimizi çevreye ve insana saygı ilkesi çerçevesinde yürüteceğimizi,

Dioki Petrokimya SAN. A.Ş. olarak Çevre ve İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

 

Dökümanlar

24-ISO 14001-15.09.2024
24-ISO 45001-08.09.2024