You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KALİTE

KALİTE POLİTİKASI

Sağladığımız ürünlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, süreçlerin sürekli kontrolü ile iyileştirilmesi kalite politikamızın temelini oluşturur.

Kalite politikamız;

  • ► Kalite yönetim sistemimizin gereklerini yerine getirecek şekilde süreçlerin tanımlanması, kayıt altına alınması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • ► Birim süreçlerini “Anahtar Performans Göstergesi (KPI)” süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımların belirlenmesi,
  • ►Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm üretim süreçlerimizdeki verimliliğin yurt içi ve yurt dışında rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • ► Müşteri odaklı kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanlarda kalite bilincinin arttırılması,
  • ► Tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için sürekli eğitim vererek kalite düzeyinin yükseltilmesi,

İçin tüm faaliyetlerimizle, sektörümüzde kalite açısından güven duyulan bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışmaktır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Sağladığımız ürünlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, süreçlerin sürekli kontrolü ile iyileştirilmesinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini kullanmak kalite politikamızın temelini oluşturur.

Müşteri memnuniyeti ve şirket politikalarımız doğrultusunda sonuçlar elde etmek için prosedürler, talimatlar, planlar, görev tanımları, kaynaklar, hedefler Kalite Yönetim Sisteminin güvencesi altına alınmıştır.

Yapılan tüm faaliyetlerin iş formları, üretim formları ile kayıt altına alınarak izlenebilirliği sağlamak, istatistiksel yaklaşımlarla sürekli iyileştirmenin temelini oluşturur.

Süreçlerimizi; İç tetkikler, proses, son ürün, girdi kontrol, kalibrasyon, bakım, Anahtar Performans Göstergesi (KPI), tasarım ve geliştirme formları ile sürekli kontrolünü sağlayarak, yurt içi ve yurt dışında rekabeti sağlayacak fırsatları yaratırız.

Düzenleyici Önleyici Faaliyet Süreci ile, şirketteki uygunsuzlukların düzeltilmesi, müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi, mevcut veya olabilecek uygunsuzlukların nedenlerinin ortadan kaldırılması ile süreçlerde ve faaliyetlerde iyileştirmeler yapılması sağlanmaktadır.

Hedeflerimiz ulaşmak için en önemli kaynağımızın çalışanlarımız olduğu bilinciyle hareket ederek güncel, çağdaş, dinamik sürekli eğitim politikasıyla kalite düzeyimizi sürekli iyileştirmek için var gücümüzle çalışırız.

Dökümanlar

24-ISO 9001-15.09.2024