You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KALİTE

KALİTE POLİTİKASI

Sağladığımız ürünlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, süreçlerin sürekli kontrolü ile iyileştirilmesi kalite politikamızın temelini oluşturur.

Kalite politikamız;

  • ► Kalite yönetim sistemimizin gereklerini yerine getirecek şekilde süreçlerin tanımlanması, kayıt altına alınması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • ► Birim süreçlerini “Anahtar Performans Göstergesi (KPI)” süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımların belirlenmesi,
  • ►Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm üretim süreçlerimizdeki verimliliğin yurt içi ve yurt dışında rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • ► Müşteri odaklı kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanlarda kalite bilincinin arttırılması,
  • ► Tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için sürekli eğitim vererek kalite düzeyinin yükseltilmesi,

İçin tüm faaliyetlerimizle, sektörümüzde kalite açısından güven duyulan bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışmaktır.