You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

VERİ POLİTİKAMIZ

Kişiler Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI ve GİZLİLİK POLİTİKASININ AMACI

İşbu Politika’nın temel amacı, hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Şirket iç ve dış paydaşları, Şirket yetkilileri, şirket iş ortakları, tedarikçiler, danışmanlarımız, çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, potansiyel müşteriler ve üçüncü kişiler, resmi kurumlar, bankalar, bağımsız denetim kuruluşları başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirmektir. Bu şekilde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

"KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI ve GİZLİLİK POLİTİKASI" na aşağıdaki linkten ulaşabilirisiniz.

Dökümanlar

İK.GNL.POL.02 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI